Utefixardag 10 oktober 2020

Nu är det dags för alla boende som känner för att hjälpa till att fixa till våra gemensamhetsytor inför vintern. Vi samlas vid Lilla garaget (västra gaveln på Furirgatan 5-huset) kl 10.00 lördagen 10 oktober där arbetsuppgifter fördelas bland deltagarna.

Kommentarer stängda.