Strul med webbokningen för gästrum/tvättstuga

Det har under en längre period inte gått att använda appen/webbokningen av bl a gästrummet. Det går för närvarande endast att boka rummet på plats vid skärmen utanför gästrummet. Detta är felanmält och vi väntar svar från leverantören.

Kommentarer stängda.