Föreningsstämma

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2015 kommer att hållas måndagen den 2 maj kl 19:00. Kallelsen kommer, tillsammans med årsredovisningen, att distribueras via brevinkastet.

Kommentarer stängda.