Föreningsstämma 5 maj med poströstning

Under rådande omständigheter med pågående smittspridning av Covid-19 så har styrelsen i Brf Idrottstränaren beslutat att årets föreningsstämma kommer att genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Stämman kommer att genomföras med minimalt antal deltagare (stämmoordförande samt 2 justerare/rösträknare och en sekreterare).

Alla medlemmar har möjligheten att poströsta i alla beslutsfrågor som finns på den stadgade dagordningen. Alla medlemmar har genom utdelning till respektive lägenhet fått kallelse och formulär för poströstning. Det ifyllda och signerade poströstformuläret ska lämnas i brevinkastet till expeditionen på Furirgatan 27 senast måndag 4 maj.

Styrelsen

Kommentarer stängda.