Föreningsstämma 5 maj kl 19

Årets föreningsstämma då vi väljer styrelse för det kommande året äger rum 5 maj kl 19. Kallelse kommer separat till varje lägenhet.

Om ni vill lämna in motioner till stämman måste dessa vara styrelsen tillhanda senast 29 februari. Maila styrelsen@idrottstranaren.org alternativt lämna skriftligt i brevinkastet på vicevärdsexpeditionen.

Styrelsen

Kommentarer stängda.