För boende

BRF Idrottstränaren

Expedition (ingen fast öppettid, men oftast måndagar 18.00-19.00)
Furirgatan 27
582 27 Linköping

 

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på föreningsstämman och har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen för medlemmarnas räkning.

Styrelsen ska genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna. Styrelsen ska se till att fastigheten underhålls och den ekonomiska förvaltningen sköts på ett bra sätt och på så sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelsens ledamöter ska ge sitt uppdrag den tid och omsorg och skaffa sig den kunskap som behövs för att på bästa sätt tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Styrelsen träffas normalt en gång i månaden.

Styrelseledamöter har tystnadsplikt vilket innebär att de inte får sprida information som kan skada bostadsrättsföreningen, medlem i bostadsrättsföreningen eller tredjeman.

Om du har frågor till, eller är intresserad i att engagera dig i föreningen, så tveka inte – tag kontakt:

Mail: styrelsen@idrottstranaren.org

Medlemmar:
Arnkjell Neset (Ordförande)
Sanna Hagenlund (Vice ordförande)
Håkan Arvidsson (Sekreterare)
Jessica Larsson (Ledamot)
Lisbeth Sundin (Ledamot)
Pelle Thorén (Ledamot)
Anders Lundstedt (Ledamot)
Håkan Gillberg (HSB-ledamot)

 

Vicevärd

Då styrelsen jobbar långsiktigt finns det ett behov för att lösa vardagliga frågor.

Vicevärdsuppgifter är praktiska göromål som daglig uppföljning av styrelsebeslut och kontakt med HSB, företag, hantverkare, mäklare samt boende om praktiska frågor.

Praktiska frågor riktas till: Arnkjell Neset.

Mail: vicevard@gmail.com

Telefon 0722-179337

Telefontider för icke akuta ärenden:

Måndagar 09.00 – 19.00
Tisdag – Fredag 09.00 – 17.00

 

Revisor

Föreningsrevisor har i uppgift att granska styrelsens förvaltning och bokföring och väljs av föreningsstämman. För att undvika jäv får inte föreningsrevisor vara styrelsemedlem, styrelsesuppleant, ha vicevärdsuppgifter eller ha annan beroendeställning till Brf Idrottstränaren. Revisor har också tystnadsplikt.

Mail: revisor@idrottstranaren.org

 

Valberedning

Valberedningen väljs på föreningsstämman och ska förbereda nästa val av styrelse och förtroendevalda. Valberedningen har också tystnadsplikt.