Läs detta

Undvik att ringa jouren då detta medför stora kostnader.
Observera att arbeten som inte ligger på föreningens ansvar debiteras direkt till anmälaren.

Stopp i avloppet

Föreningen ansvara för stopp i avloppet som sitter under golvnivå. Vattenlås och rör över golvnivå ligger på den boende. Är ni osäkra på vart stoppet sitter, kontakta vicevärd eller teknikgruppen.

Kalla element

Bara för att ett element är kallt betyder det inte att något är fel. Det är alltid temperaturen i rummet som avgör, gränsvärdet ligger på 20 grader dagtid.
Det händer ofta att termostaten kärvar lite efter sommaren. Oftast räcker det med att motionera den lite genom att vrida termostaten från max – min 4-5ggr. Om detta inte hjälper kan man testa att ta bort termostaten och trycka direkt på ventilen några ggr.

Tillbaka