Felanmälan

Fel på bredband/ip-telefoni anmäls direkt till Telenor (fd Bredbandsbolaget), tlf 020-222 222

Fel på kabel-TV anmäls direkt till ComHem (snart Tele2), tlf 90-222

I övrigt skall felanmälan alltid göras i första hand till vicevärd.

Läs detta först

Vicevärd: vicevard@gmail.com

Fastighetsjour: Werner Trädgård & Fastighetsservice AB, Jourtlf 013-35 74 10