Påminnelse om Föreningsstämma 7 maj

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2017 kommer att hållas måndagen den 7 maj kl 19:00. Kallelsen har tillsammans med årsredovisningen distribuerats via brevinkastet.

Varmvattenproblem åtgärdat

Enligt Bravida är nu problemet med cirkulationspumpen åtgärdad och varmvattenförsörjningen ska därmed vara tillbaka på normal nivå.