Märk cyklar inför utefixardagen 13 oktober

Vi hoppas att ni noterat att lördag 13 oktober kl 10.00 samlas vi vid lilla garaget för höstfixa i föreningens utemiljö och gemensamma lokaler.

Vi kommer också ta hand om övergivna cyklar och det är därför viktigt att ni tydligt märker era cyklar med en lapp med namn och lägenhetsadress. Övergivna cyklar tas om hand . . . → Läs mer: Märk cyklar inför utefixardagen 13 oktober

Vårstädning 22 april

Våren kan kännas en bit bort i tiden men vi planerar redan för en utefixardag så boka in söndag 22 april då vi träffas och hjälps åt med olika aktiviteter.

Styrelsen

Vår vicevärd

1 september lämnade Anders Kroon rollen som vicevärd i vår förening. Styrelsen letar nu en ny lösning för vicevärds-rollen. Tills vi har hittat hur rollen ska bemannas så agerar vår ordförande, Arnkjell Nesset, som föreningens vicevärd. Ni kan som tidigare kontakta vicevärden via mail på vicevard@idrottstranaren.org eller vicevard@gmail.com.

/Styrelsen

Ny utebelysning och hissbelysning

Ni kanske har märkt att vi under våren har bytt ut armaturerna för vår fasadbelysning. Det tog lite längre tid än planerat för vår el-firma strulade lite men nu är det klart och vi har dessutom bytt ut belysningen i alla våra hissar eftersom de i flera fall höll på att bokstavligen falla i bitar. . . . → Läs mer: Ny utebelysning och hissbelysning

Brandskydd

På förekommen anledning så måste vi tyvärr uppmärksamma alla föreningens medlemmar på vad som gäller i våra garage, trappuppgångar och vindsgångar.

Se den skrivelse som idag distribuerats, Brandskyddsföreskrift.

Styrelsen

Städdag 15 oktober

Boka in lördag 15 oktober om ni vill delta i höstens städ- och utefixardag i vår förening. Vi samlas vid Lilla Garaget kl 10, där ni tilldelas arbetsuppgifter. Vi bjuder på fika och även grillad korv om vädret tillåter.

Vi kommer som vanligt också städa stora garaget och ber er därför köra ut era fordon . . . → Läs mer: Städdag 15 oktober

Föreningsstämma

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2015 kommer att hållas måndagen den 2 maj kl 19:00. Kallelsen kommer, tillsammans med årsredovisningen, att distribueras via brevinkastet.

Städdag 16 april

Våren är på gång och då passar vi som vanligt på att samlas för att göra vårfint i föreningens utomhusytor och städa stora garaget. Vi samlas i lilla garaget kl 10 och går igenom vad som ska göras. Enklare förtäring kommer att erbjudas alla som deltar.

Styrelsen

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman 2016 ska skriftligen anmälas före februari månads utgång. Motionerna kan lämnas på vicevärdsexpeditionen.

Problem med varmvattenförsörjning

Flera av er har säkert lagt märke till att vi till och från har haft problem med varmvattenförsörjningen den senaste veckan. Problemet är nu lokaliserat till cirkulationspumpen och troligtvis hinner det åtgärdas innan julhelgen.