Information för boende

Informationsbroschyr för boende

Vi har sammanställt användbar information till boende i vår förening i ett nyskapat dokument där ni bör kunna hitta allt som är viktigt att känna till av praktisk natur som gäller för alla boende i föreningen.

Bokningssystem och taggadministration

Klicka här

Boka i mobilen med Aptus-appen. I appen anger ni http://idrottstranaren.passerkort.se/bookingservice som server-adress. Ni använder samma inloggningsuppgifter som när ni använder webbläsare för bokning.

Hämta iPhone-applikationen här.

Hämta Android-applikationen här.

Här kan ni:

  • Boka tvättstugor, bastu och övernattningsrummet.
  • Byta lösenord/pin för taggar samt webbokning.
  • Spärra borttappade taggar/nyckelbrickor.

Om ni saknar inloggningsuppgifter till bokningen kontakta vicevärden.

Stadgar

Föreningen stadgar finns här Stadgar_Idrottstränaren

Brandskydd

Notera de regler som gäller för gemensamma utrymmen, Brandskyddsföreskrift.

Andrahandsuthyrning/Renovering/Ombyggnation

Ta kontakt med vicevärd i god tid!

Inre fond

Uttag inre fond

Blanketten fylls i och lämnas till vicevärd, bifoga kvitton/kopia på kvitto på det som avses.

Föreningens brf-nr är 2133.

Lås & taggar

Lås och nycklar till lägenheten tillhör lägenhetsinnehavaren. Detta innebär att man själv ansvarar för att kopiera nycklar alt. byta lås. Nycklarna håller en säkerhetsklass/kopieringsskydd som gör att det bara är vissa företag som kan kopiera nycklarna till lägenheten. Kontakta därför vicevärd först.

Tips på företag som kan kopiera våra nycklar:
Certego (Swesafe): https://www.certego.se/sv/site/certegose/hitta-oss/linkoping/
Lås & Nycklar: https://www.bbgruppen.se/kontakt/linkoping/

Taggar/Nyckelbrickor går att köpa på vicevärdsexpeditionen till en kostnad av 100kr/st. Ta gärna med samtliga taggar alt. anteckna nr på de taggar som finns. Detta är till stor hjälp för oss att hålla registret aktuellt.

Vår utemiljö
För närvarande har vi ingen organiserad utegrupp. Styrelsen initierar varje år två utefixardagar, övrigt underhåll läggs för närvarande ut på entreprenad. Vill du hjälpa till? Ett visst arvode utgår. Kontakta vicevärd i så fall.